• /´gæðəriη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tụ họp; cuộc hội họp
  Sự hái; sự gặt, sự thu nhặt, sự dồn lại
  Sự lấy lại (sức khoẻ)
  (y học) sự mưng mủ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tập trung, sự tích luỹ
  data gathering
  sự tập trung các dữ kiện, sự thu thập các số liệu


  Dệt may

  sự lấy chun
  sự lấy lại
  sự tạo chun
  sự tạo nhăn

  Hóa học & vật liệu

  sự gom

  Kỹ thuật chung

  bộ gom

  Giải thích EN: A tapered section in a flue duct or air duct that forms a transition between the chimney or duct passage and the flue, located almost directly above a fireplace.

  Giải thích VN: Một tiết diện hình thon trong một ống dẫn khói hoặc khí tạo thành bộ phận chuyển tiếp giữa ống khói hoặc đường dẫn khói với ống dẫn khí nóng của bếp lò, đặt hầu như ngay phía trên bếp lò.

  sự gặt hái
  sự tập hợp
  sự tập trung
  sự thu hoạch
  sự thu gom
  sự thu nhập
  sự thu thập
  information gathering
  sự thu thập thông tin
  sự thu trang
  thu nhập

  Kinh tế

  cuộc hội họp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X