• /¸ægri´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tập hợp, sự kết hợp, sự tụ tập
  Khối tập hợp, khối kết tập, thể tụ tập
  Sự thu nạp (vào một tổ chức)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự gộp; ghép gộp; (toán kinh tế ) sự tổng hợp
  linear aggregation
  sự gộp tuyến tính

  Xây dựng

  sự hợp thể hóa

  Y học

  sự kết cụm, kết tụ, kết chùm

  Kỹ thuật chung

  kết tụ
  lực dính
  sự kết tụ
  sự tổng hợp
  tập hợp

  Kinh tế

  sự tập trung (hàng hóa)
  sự tổ hợp
  tập đoàn (công ty)

  Địa chất

  sự kết tụ, sự tập hợp, sự tổ hợp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X