• Xây dựng

  mái cong

  Giải thích EN: A pitched roof with a double slope on each side. Giải thích VN: Một mái dốc với hai sườn dốc hai bên.

  mái độ dốc kép
  mái tầng hầm
  mái tầng măngsac
  mái nghiêng về hai phía

  Kỹ thuật chung

  mái có tầng mái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X