• /´deθlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chết, bất tử, bất diệt, sống mãi đời đời
  deathless fame
  danh tiếng đời đời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X