• /¸evə´la:stiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vĩnh viễn, mãi mãi, đời đời, bất diệt
  Kéo dài mãi, láy đi láy lại mãi, không ngớt, không ngừng, không dứt
  this everlasting noise
  tiếng ầm ầm không bao giờ dứt
  (thực vật học) giữ nguyên dạng và màu khi khô
  the Everlasting
  Chúa, Thượng đế

  Danh từ

  Thời gian vô tận, ngàn xưa
  the monument has been there since everlasting
  công trình đó có từ ngàn xưa
  (thực vật học) cây cúc trường sinh
  Vải chéo len

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vĩnh viễn

  Kỹ thuật chung

  đời đời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X