• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm mất phẩm cách, sự làm xấu đi, sự làm đê tiện
  Sự làm giảm giá trị, sự làm giảm chất lượng
  Sự làm giả (tiền...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X