• /ə'beismənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm hạ phẩm giá, sự làm mất thể diện, sự làm nhục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X