• /di´bentʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giấy nợ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  trái khoán

  Toán & tin

  trái khoản

  Kỹ thuật chung

  công trái
  giấy nợ

  Kinh tế

  giấy hoàn thuế hải quan
  giấy nhận nợ (của công ty)
  giấy nợ
  undated debenture
  giấy nợ không đề ngày đòi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bond , i.o.u. , promise to pay , voucher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X