• /´dekədənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Suy đồi, sa sút; điêu tàn

  Danh từ

  Người suy đồi
  Văn nghệ sĩ thuộc phái suy đồi (ở Anh và Pháp (thế kỷ) 19)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sa sút

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  benevolent , good , humble , kind , moral

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X