• /di¸selə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giảm tốc độ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giảm tốc, sự làm chậm lại

  Y học

  sự giảm tốc, sự hãm

  Kỹ thuật chung

  giảm tốc
  braking deceleration
  giảm tốc độ do thắng
  braking deceleration
  sự giảm tốc hãm
  deceleration (vs)
  sự giảm tốc độ
  deceleration device
  thiết bị giảm tốc
  deceleration electrode
  điện cực giảm tốc
  deceleration force
  lực giảm tốc
  deceleration land
  làn giảm tốc
  deceleration lane
  dải giảm tốc
  deceleration lane
  làn đường giảm tốc
  deceleration lane
  làn giảm tốc
  deceleration parachute
  dù giảm tốc
  deceleration time
  thời gian giảm tốc
  sự giảm tốc
  braking deceleration
  sự giảm tốc hãm
  deceleration (vs)
  sự giảm tốc độ
  sự hãm lại

  Địa chất

  sự giảm tốc, sự hãm lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X