• /lein/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường nhỏ, đường làng
  Đường hẻm, ngõ hẻm (ở thành phố)
  Khoảng giữa hàng người
  Đường quy định cho tàu biển
  Đường dành riêng cho xe cộ đi hàng một
  it is a long lane that has no turning
  hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  lằn đường
  bus lane
  làn đường xe buýt
  deceleration lane
  làn đường giảm tốc
  driving lane
  lằn đường xe chạy
  lane direction control signal
  tín hiệu điều khiển chiều làn đường
  lane switching
  sự chuyển làn đường
  overstriking lane
  làn đường tăng tốc
  speed transition lane
  làn đường chuyển tốc độ
  traffic lane
  lằn đường đường phố
  truck lane
  lằn đường xe tải

  Ô tô

  đường hẹp
  tuyến xe

  Xây dựng

  ngõ hẻm
  dải giao thông
  auxiliary traffic lane
  dải giao thông phụ
  đường một chiều
  đường làng

  Giải thích EN: 1. a narrow country road usually hedged on either side.a narrow country road usually hedged on either side.2. a narrow strip on a freeway for single line traffic.a narrow strip on a freeway for single line traffic.

  Giải thích VN: 1. đường nông thôn hẹp thường được rào một bên. 2. đường hẹp trên xa lộ cho giao thông một chiều.

  Kỹ thuật chung

  luồng lạch
  ngõ
  đường bay
  đường nhỏ
  đường phố
  traffic lane
  lằn đường đường phố
  lạch
  làn đường
  bus lane
  làn đường xe buýt
  bus lane equipped with guiding device
  làn đường xe buýt có dụng cụ dẫn hướng
  deceleration lane
  làn đường giảm tốc
  driving lane
  lằn đường xe chạy
  lane direction control signal
  tín hiệu điều khiển chiều làn đường
  lane switching
  sự chuyển làn đường
  overstriking lane
  làn đường tăng tốc
  passing lane
  làn đường vượt
  passing lane
  làn đường vượt qua
  speed transition lane
  làn đường chuyển tốc độ
  traffic lane
  lằn đường đường phố
  traffic lane mark
  vạch phân làn đường
  truck lane
  lằn đường xe tải
  làn xe
  lối đi
  tuyến đường biển

  Kinh tế

  đường chạy số 1

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X