• /'mækrou/

  Thông dụng

  Tiền tố
  To, lớn
  macromolecule
  phân tử lớn
  macrocephalic
  to đầu
  Vĩ mô
  macrocosm
  thế giới vĩ mô
  macroeconomics
  kinh tế vĩ mô

  Danh từ

  (tin học) một lệnh riêng lẻ bằng ngôn ngữ lập trình mà kết quả là một chuỗi lệnh bằng ngôn ngữ máy tính; macrô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  macro

  Giải thích VN: Là một file dạng text chứa một dãy lệnh, có thể được dùng như một lệnh. Các lệnh macro có thể được tạo ra để sử dụng thường xuyên như những phép toán phức tạp. ARC Macro Language (AML) là ngôn ngữ được dùng để tạo ra các macro cho ARC/INFO.

  assembler macro conversion aid
  macrô hỗ trợ chuyển đổi hợp ngữ
  block handling macro instruction
  lệnh macro xử lý khối
  communication macro instructions
  các lệnh macro truyền thông
  Excel Macro Language (Microsoft) (XLM)
  Ngôn ngữ Macro Excel (Microsoft)
  feature test macro
  macrô kiểm thử tính năng
  field macro diagrams (FMD)
  các giản đồ macro trường
  FMD field macro diagrams
  các giản đồ macro trường
  key macro
  macro khóa
  key macro
  macrô phím
  keyboard macro
  macrô bàn phím
  macro assembler
  bộ dịch hợp ngữ macro
  macro assembly program
  chương trình hợp ngữ macro
  macro call
  gọi macro
  macro declaration
  sự khai báo macro
  macro definition
  sự định nghĩa macro
  macro element
  phần tử macro
  macro expansion
  sự khai triển macro
  macro expansion
  sự mở rộng macro
  macro flowchart
  lưu đồ macro
  macro generation
  sự tạo macro
  macro programming
  lập trình macro
  macro prototype
  nguyên mẫu macro
  macro virus protection
  bảo vệ chống virus macro
  macro-assembler
  hợp ngữ macro
  macro-call
  gọi macrô
  macro-declaration
  khai báo macrô
  macro-editing window
  cửa sổ hiệu chỉnh macro
  macro-language
  ngôn ngữ macrô
  macroinstruction (macro)
  chỉ thị macrô
  macroinstruction (macro)
  lệnh macrô
  recursive macro call
  gọi macro đệ quy
  source macro definition
  định nghĩa macro nguồn
  system macro definition
  định nghĩa macro hệ thống
  macrô
  assembler macro conversion aid
  macrô hỗ trợ chuyển đổi hợp ngữ
  block handling macro instruction
  lệnh macro xử lý khối
  communication macro instructions
  các lệnh macro truyền thông
  Excel Macro Language (Microsoft) (XLM)
  Ngôn ngữ Macro Excel (Microsoft)
  feature test macro
  macrô kiểm thử tính năng
  field macro diagrams (FMD)
  các giản đồ macro trường
  FMD field macro diagrams
  các giản đồ macro trường
  key macro
  macro khóa
  key macro
  macrô phím
  keyboard macro
  macrô bàn phím
  macro assembler
  bộ dịch hợp ngữ macro
  macro assembly program
  chương trình hợp ngữ macro
  macro call
  gọi macro
  macro declaration
  sự khai báo macro
  macro definition
  sự định nghĩa macro
  macro element
  phần tử macro
  macro expansion
  sự khai triển macro
  macro expansion
  sự mở rộng macro
  macro flowchart
  lưu đồ macro
  macro generation
  sự tạo macro
  macro programming
  lập trình macro
  macro prototype
  nguyên mẫu macro
  macro virus protection
  bảo vệ chống virus macro
  macro-assembler
  hợp ngữ macro
  macro-call
  gọi macrô
  macro-declaration
  khai báo macrô
  macro-editing window
  cửa sổ hiệu chỉnh macro
  macro-language
  ngôn ngữ macrô
  macroinstruction (macro)
  chỉ thị macrô
  macroinstruction (macro)
  lệnh macrô
  recursive macro call
  gọi macro đệ quy
  source macro definition
  định nghĩa macro nguồn
  system macro definition
  định nghĩa macro hệ thống
  vĩ lệnh

  Giải thích VN: Một loại chương trình bao gồm các ký tự gõ phím và một ngôn ngữ lệnh của một trình ứng dụng, mà khi được chạy trong phạm vi chương trình đó, nó sẽ thực hiện các ký tự gõ phím và các lệnh này để hoàn thành một công việc. Các macro có thể thực hiện tự động các công việc thường lặp lại và buồn chán (như) cất lại và ghi dự phòng một tệp vào đĩa mềm chẳng hạn, hoặc tạo nên các trình đơn đặc biệt để tăng tốc độ cho việc nhập dữ liệu.///Một số chương trình có chế độ ghi macro, trong đó chương trình sẽ ghi các động tác gõ phím của bạn rồi cát vào các bản ghi đó lại như là một macro. Một số chương trình khác thì có bộ phận biên tập macro cài sẵn, ở đó bạn đánh vào và sửa chữa các lệnh macro một cách trực tiếp. Những công cụ như vậy thường phát triển lên thành ngôn ngữ lệnh đầy đủ, bao gồm những cấu trúc điều khiển hiện đại như vòng lặp DO/WHILE và các nhánh rẽ IF/THEN/ELSE.///Các trình ứng dụng đầy đủ chức năng như Microsoft Word, WordPerfect, và Lotus 1-2-3 đều có khả năng macro tiên tiến. Các chương trình macro có sẵn trên thị trường như SuperKey hoặc AutoMac II đều có thể cung cấp các khả năng macro cho các chương trình chưa có macro.

  declarative macro instruction
  vĩ lệnh khai báo
  macro assembler
  bộ tập hợp vĩ lệnh
  macro call
  gọi vĩ lệnh
  macro expansion
  mở rộng bằng vĩ lệnh
  macro expression
  biểu thức vĩ lệnh
  vĩ mô

  Xây dựng

  vĩ (đơn) lệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X