• /diə/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều không đổi

  (động vật học) hươu, nai

  Cấu trúc từ

  small deer
  những con vật nhỏ lắt nhắt


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X