• /meil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trai, đực, trống
  male friend
  bạn trai
  male dog
  chó đực
  male pigeon
  chim bồ câu trống
  male chauvinist
  người đàn ông chống bình quyền nam nữ
  Mạnh mẽ, trai tráng, cường tráng

  Danh từ

  Con trai, đàn ông; con đực, con trống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vít

  Cơ - Điện tử

  (adj) ở trong (chi tiết khác), bị bao bọc

  Cơ khí & công trình

  bị bọc

  Kỹ thuật chung

  đực, trống

  Giải thích EN: Describing the one of two parts shaped to fit into the other part (thefemale), a corresponding hollow part. Thus, male fitting.

  Giải thích VN: Miêu tả một hay hai bộ phận được tạo hình để lắp vừa vào một phần khác (phần mái), một phần lõm tương ứng.

  đường ren
  mộng
  dovetail male
  mộng đuôi én

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X