• / dɪ'fens /

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, vật để chặn lại
  Sự che chở, sự bảo vệ, sự phòng thủ, sự chống giữ
  national defence
  quốc phòng
  to fight in defence of one's fatherland
  chiến đấu để bảo vệ tổ quốc
  (quân sự) công sự bảo vệ, công sự phòng ngự, thành luỹ
  line of defence
  tuyến phòng ngự
  Lời cãi, lời biện hộ; sự bào chữa, sự biện hộ
  counsel (lawyer) for the defence
  luật sư bào chữa

  Kỹ thuật chung

  sự bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X