• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Xem deform

  Toán & tin

  biến dạng được
  freely deformable
  biến dạng được tự do

  Kỹ thuật chung

  biến dạng được
  deformable front section
  phần trước biến dạng được
  deformable rear section
  phần sau biến dạng được
  freely deformable
  biến dạng được tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X