• /di'fɔ:m/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho méo mó, làm biến dạng
  a deformed eye
  mắt dị dạng
  Bóp méo, xuyên tạc
  to deform the governmental policies
  xuyên tạc đường lối của chính phủ

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  biến dạng
  làm biến dạng
  làm đổi dạng
  làm đổi dòng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  beautify , improve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X