• /di:´haidreitə/

  Thông dụng

  Xem dehydrate

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất loại nước
  gas dehydrator
  chất loại nước cho khí
  oil dehydrator
  chất loại nước cho dầu
  chất tách nước

  Kỹ thuật chung

  bộ khử nước
  bộ sấy

  Giải thích VN: Thiết bị khử hơi nước khỏi chất làm lạnh.

  chất hút ẩm
  máy khử nước

  Giải thích EN: A device used to remove water. Giải thích VN: Một thiết bị được dùng để loại bỏ nước.

  gas dehydrator
  máy khử nước trong khí

  Kinh tế

  chất hút nước
  chất khử nước

  Địa chất

  máy khử nước, thiết bị chống ẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X