• /di'mɔkrəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nền dân chủ, chế độ dân chủ
  Quốc gia theo chế độ dân chủ
  People's Democracies
  Các nước dân chủ nhân dân
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ( Democracy) cương lĩnh đảng Dân chủ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dân chủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X