• /ˈsʌfrɪdʒ /

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ phiếu; sự bỏ phiếu tán thành, sự bỏ phiếu đồng ý
  Quyền đi bầu
  universal suffrage
  sự bỏ phiếu phổ thông
  Sự thích hơn; sự tán thành
  the horse has my suffrage
  tôi thích con ngựa này hơn
  Kinh cầu thánh
  (từ cổ,nghĩa cổ) lời cầu nguyện (cho người khác)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X