• /´kɔmən¸welθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Toàn thể nhân dân (của một nước)
  Đoàn kịch mà các diễn viên chia nhau tiền thu được
  Commonwealth of Australia
  Liên bang Uc
  Commonwealth
  Chính phủ Cộng hoá Anh thời kỳ Crôm-oen
  Commonwealth
  Khối thịnh vượng chung (gồm Vương quốc Anh, một số quốc gia độc lập và những quốc gia phụ thuộc)


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X