• /´demən¸streitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chứng minh, người thuyết minh
  Người trợ lý phòng thí nghiệm
  Người đi biểu tình
  Người thao diễn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người đi biểu tình
  người giới thiệu hàng mới

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X