• /´ædʒi¸teitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người khích động quần chúng, người gây phiến động
  Máy trộn, máy khuấy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bộ phận khuấy

  Xây dựng

  máy khuấy (bê tông)
  máy làm tơi

  Kỹ thuật chung

  bơm tuần hoàn
  brine agitator
  bơm tuần hoàn nước muối
  máy khuấy
  brine agitator
  máy khuấy nước muối
  mechanically driven agitator
  máy khuấy cơ
  paddle agitator
  máy khuấy kiểu dùng cánh
  máy lắc
  máy trộn
  bucket agitator
  máy trộn kiểu gàu
  oscillating agitator
  máy trộn rung
  propeller agitator
  máy trộn kiểu chong chóng (cánh thẳng)
  travelling agitator
  máy trộn di động
  thiết bị khuấy
  bucket wheel type agitator
  thiết bị khuấy động kiểu gàu quay
  mechanical agitator
  thiết bị khuấy cơ học
  oscillating agitator
  thiết bị khuấy kiểu rung
  sludge agitator
  thiết bị khuấy bùn
  thiết bị khuấy trộn

  Địa chất

  máy trộn, máy khuấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X