• /di'nɔmineitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) mẫu số; mẫu thức

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mẫu số, mẫu thức
  common denominator
  mẫu chung, mẫu thức chung
  least common denominator
  mẫu chung nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu chung nhỏ nhất

  Kỹ thuật chung

  mẫu số
  mẫu thức
  common denominator
  mẫu thức chung
  least common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  lowest common denominator
  mẫu thức chung nhỏ nhất
  reduction of many fractions to a common denominator
  quy đồng mẫu số (mẫu thức)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X