• BrE /dɪ'pɑ:tʃə(r)/
  NAmE /dɪ'paɪ:rtʃər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rời khỏi, sự ra đi, sự khởi hành
  to take one's departure
  ra đi, lên đường
  Sự xao lãng nhiệm vụ, sự đi lệch hướng, sự lạc đề
  (từ lóng) sự lệch hướng; sự chuyển hướng
  a new departure in politics
  một hướng mới về chính trị, sự chuyển hướng về chính trị
  ( định ngữ) khởi hành; xuất phát
  departure position
  vị trí xuất phát

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ lệch, độ sai; sự thay đổi kinh độ

  Xây dựng

  kinh sai

  Điện lạnh

  nơi xuất phát
  sự sai khác

  Kỹ thuật chung

  độ lệch
  frequency departure
  độ lệch tần
  frequency departure
  độ lệch tần số
  độ sai
  sự lệch
  sự sai lệch
  frequency departure
  sự sai lệch tần số
  sự xuất phát

  Kinh tế

  rời cảng (của tàu bè)
  sự xuất phát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X