• (đổi hướng từ Deputing)
  /di´pju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ủy nhiệm, uỷ quyền
  to depute someone to do something
  uỷ quyền cho ai làm việc gì
  Cử làm đại biểu, cử làm đại diện
  the director decided to depute his assistant at the seminar
  ông giám đốc cử người phụ tá của mình làm đại diện tại cuộc hội thảo

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X