• /¸semi´na:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xêmina, hội nghị chuyên đề
  Nhóm nghiên cứu chuyên đề
  Chuyên đề nghiên cứu
  Nơi họp (của) nhóm nghiên cứu chuyên đề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hội thảo

  Kinh tế

  cuộc hội thảo
  marketing seminar
  cuộc hội thảo về tiếp thị
  hội thảo
  marketing seminar
  cuộc hội thảo về tiếp thị
  marketing seminar
  hội thảo về tiếp thị

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X