• /'desikənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất làm khô

  Hóa học & vật liệu

  chất sấy khô

  Kỹ thuật chung

  chất hút nước
  desiccant bed
  lớp chất hút nước
  desiccant charge
  nạp chất hút nước
  chất khử nước
  desiccant bed
  lớp chất khử nước
  desiccant charging
  nạp chất khử nước

  Kinh tế

  chất hút nước
  chất làm khô

  Xây dựng

  làm khô [chất làm khô]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X