• /['t∫a:dʒiη]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chất tải
  Sự nạp điện, nạp liệu
  Sự tính cước (điện thoại)

  Xây dựng

  sự nạp thuốc nổ

  Điện lạnh

  sự định giá cước

  Điện tử & viễn thông

  sự tính phí tổn

  Điện

  việc nạp điện

  Kỹ thuật chung

  chất tải
  charging arm
  tay chất tải
  charging device
  thiết bị chất tải
  charging end
  đầu chất tải
  charging floor
  sàn chất tải
  charging point
  điểm chất tải
  charging side
  phía chất tải (của máy)
  intermediate charging bin
  bunke trung gian chất tải
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của bể mêtan
  methane tank charging dose
  liều lượng chất tải của metanten
  pile charging
  sự chất tải cọc
  lượng tải
  imhoff tank charging dose
  lượng tải của bể lắng hai tầng
  imhoff tank charging dose
  lượng tải của bể metan
  mẻ liệu
  phụ tải
  sự chất tải
  pile charging
  sự chất tải cọc
  sự đặt
  sự đặt tải
  sự nạp
  sự nạp điện
  slow charging
  sự nạp điện chậm (ắc quy)
  sự nạp liệu
  continuous charging
  sự nạp liệu liên tục
  sự nạp mìn
  sự trả tiền

  Kinh tế

  giá tiền
  sự chở
  sự mở mang
  sự nạp chuyển

  Địa chất

  sự nạp điện, sự nạp mìn, sự nạp thuốc nổ, sự chất tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X