• /di'teinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giam giữ, sự cầm tù

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự bắt giữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X