• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chặn lại để ăn cướp; vụ ăn cướp đường
  Tình trạng tắc nghẽn, tình trạng đình trệ (giao thông)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ngưng trệ

  Giải thích EN: A term for the liquid suspended in a vertical process line or vessel by upflowing vapor or gas streams.

  Giải thích VN: Một thuật ngữ cho chất lỏng trong một đường ống đứng trong quy trình hay trong thùng bằng cách cho hơi nước hay khí chảy ngược lên.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đòi giá cao
  ruộng đất
  sự kẹt
  tắc nghẽn
  tài sản
  ứ đọng (hàng hóa)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  aid , assistance , help

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X