• /¸ri:ta:´deiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác retardment

  Danh từ

  Sự chậm lại, sự trễ, sự muộn lại
  Sự chậm tiến bộ, sự chậm phát triển (trí óc, thân thể..); sự trì hoãn tiến trình, sự trì hoãn việc hoàn thành (một công trình..)
  mental retardation
  sự chậm phát triển trí tuệ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm chậm, sự trì hoãn, sự trễ, sự chậm

  Cơ - Điện tử

  Sự làm chậm, sự trễ

  Điện

  sự trì hoãn

  Kỹ thuật chung

  chuyển động chậm dần
  sự chậm
  sự chậm trễ
  sự đi lùi
  sự đi chậm
  sự giảm tốc
  sự hãm
  sự làm chậm
  sự trễ
  thiểu năng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  detainment , holdup , lag

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X