• /di´tə:minətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xác định, định rõ
  Quyết định
  (ngôn ngữ học) hạn định

  Danh từ

  Cái định lượng
  Cái quyết định
  (ngôn ngữ học) từ hạn định

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X