• /kən´klu:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cuối cùng, để kết thúc
  Để kết luận
  Xác định, quyết định, thuyết phục được
  conclusive experiment
  thí nghiệm để xác định
  conclusive proof
  chứng cớ thuyết phục được


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X