• /di´saisiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quyết định
  a decisive factor
  nhân tố quyết định
  a decisive battle
  trận đánh quyết định


  Kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
  decisive character
  tính kiên quyết
  to reply by a decisive "no"
  trả lời dứt khoát không
  a decisive answer
  câu trả lời dứt khoát


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X