• /dis´tiηgwiʃiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiêu biểu; khu biệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân biệt
  distinguishing duration
  độ dài phân biệt
  distinguishing feature
  đặc tính phân biệt
  distinguishing feature
  đặc trưng phân biệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X