• Toán & tin

  dữ liệu chữ số

  Kỹ thuật chung

  dữ liệu bằng số
  dữ liệu số
  Digital Data Channel (DDC)
  kênh dữ liệu số
  Digital Data Downlink (DDDL)
  dữ liệu số tuyến xuống
  digital data exchange
  tổng đài dữ liệu số
  digital data exchange (DDX)
  sự trao đổi dữ liệu số
  digital data exchange network
  mạng trao đổi dữ liệu số
  Digital Data Over Voice (DDOV)
  dữ liệu số qua thoại
  digital data recorder
  máy ghi dữ liệu số
  digital data service (DDS)
  dịch vụ dữ liệu số
  digital data system (DDS)
  hệ thống dữ liệu số
  digital data transmission
  sự truyền dữ liệu số
  DSS (digitaldata service)
  dịch vụ dữ liệu số
  DSS (digitaldata system)
  hệ thống dữ liệu số

  Xây dựng

  dữ liệu kỹ thuật số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X