• /´dipə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhúng, người ngâm, người dìm
  Tín đồ giáo phái chỉ rửa tội người lớn
  Chim lội suối, chim xinclut
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái môi (để múc)
  (thiên văn học) chòm sao Gấu
  the Great Dipper
  chòm sao Gấu lớn, Đại hùng tinh
  the Little Dipper
  chòm sao Gấu nhỏ, Tiểu hùng tinh
  (nhiếp ảnh) chậu ngâm bản kính âm
  Chén rửa bút mực (của thợ vẽ, thợ sơn)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gàu máy xúc
  gàu xúc
  gầu xúc

  Kinh tế

  cái môi (để múc)
  sự ngâm
  sự nhúng

  Địa chất

  gầu xúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cup , scoop , spoon , pail , bucket

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X