• /'bʌkit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thùng, xô (để múc nước)
  Pittông (ống bơm)
  Gầu (ở guồng nước)

  Động từ

  Bắt (ngựa) chạy quá sức
  Chèo (thuyền) vội vàng

  Cấu trúc từ

  a drop in the bucket
  Xem drop
  to give the bucket
  đuổi ra không cho làm, sa thải
  to kick the bucket
  (từ lóng) chết, ngoẻo
  to bucket down
  rơi xối xả, rơi như trút nước (mưa)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

  Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

  Cơ khí & công trình

  cánh (tuabin)
  bucket space
  khoảng cách giữa cánh tuabin
  gầu xúc đất
  thùng gầu

  Toán & tin

  bộ chứa
  vật chứa
  vùng chứa
  bit bucket
  vùng chứa bit

  Vật lý

  gàu cánh quạt

  Xây dựng

  gàu chân đập tràn
  gầu múc đất
  thùng cào đất

  Điện tử & viễn thông

  thùng nén

  Kỹ thuật chung

  cánh
  bucket arm
  cánh tay gàu máy xúc
  bucket space
  khoảng cách giữa cánh tuabin
  bucket wheel
  bánh cánh quạt
  bucket wheel excavator
  máy đào có bánh cánh gàu
  khoang hút
  ngăn chứa
  lá cánh quạt
  gáo
  gàu
  gầu múc

  Giải thích EN: 1. a deep, wide container with a flat bottom, used to hold and carry water and other liquids.a deep, wide container with a flat bottom, used to hold and carry water and other liquids.2. a scooping device, usually designed to open and close to take on or let go of a load.a scooping device, usually designed to open and close to take on or let go of a load.3. a water outlet in a turbine.a water outlet in a turbine..

  Giải thích VN: 1. Đồ chứa sâu và rộng, có đáy phẳng, dùng để đựng nước hoặc các chất lỏng khác. 2. Gầu múc, thường được thiết kế để mở và đóng khi muốn xúc hoặc đổ một tải trọng. 3. Đường dẫn nước của tuốcbin.

  gàu vét bùn
  gàu xúc
  pittông
  flare-type bucket
  pittông loe

  Kinh tế

  gầu
  thùng

  Địa chất

  thùng, ben, gầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X