• /sku:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xẻng, cái xúc (xúc lúa, than..)
  Cái muỗng
  Cái môi dài cán; môi (đầu)
  Cái gàu múc nước
  (thông tục) sự xúc, sự múc; động tác xúc, động tác múc
  Số lượng được múc lên bằng cái muỗng (xẻng, gầu..) (như) scoopful
  two scoops of mashed potato
  hai muỗng khoai tây nghiền
  (giải phẫu) cái nạo
  Tin sốt dẻo (mẩu tin của đài báo.. được công bố trước các đối thủ khác)
  Món lãi lớn (thu được do hành động trước các đối thủ khác trong kinh doanh)

  Ngoại động từ

  Xúc (than...), múc (nước...), khoét (lỗ..)
  Hành động trước (một đối thủ..) để thu được mẫu tin đặc biệt
  Thu được món lãi lớn trước (một đối thủ..) trong kinh doanh
  ( + out/up) vốc, hất lên

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giới hạn đo (dung cụ đo)
  ống lấy nước (máy hơi)

  Hóa học & vật liệu

  gầu vét

  Môi trường

  gáo múc
  gàu múc

  Xây dựng

  cái chụp hút gió
  gáo lấy mẫu
  gàu vét bùn
  thùng (rót)
  thùng xe lật

  Điện lạnh

  đèn chiếu elipsoit
  đèn chiếu nhà hát

  Kỹ thuật chung

  cái phễu đo
  gàu
  gàu máy đào
  gầu múc
  gầu xúc
  mai

  Kinh tế

  cá muối
  cái gầu
  cái xẻng
  chiếm lấy
  chiếm lĩnh (thị trường)
  chiếm lĩnh (thị trường...)
  cướp lấy
  đi trước
  giành trước
  thu được
  thu được (món lời lớn...)
  tin riêng đặc biệt (của một tờ báo, một hãng tin...)
  tranh tiên
  tranh trước
  vớ được (món lời lớn...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X