• /¸dairek´tiviti/

  Điện tử & viễn thông

  hướng tính
  antenna directivity
  hướng tính (ăng ten)
  antenna directivity diagram
  đồ thị hướng tính ăng ten
  antenna directivity factor (M)
  hệ số hướng tính ăng ten
  sharp directivity
  hướng tính chọn

  Điện lạnh

  tính định hướng
  tính có hướng

  Kỹ thuật chung

  độ định hướng
  aerial directivity
  độ định hướng của ăng ten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X