• /dis´kreditəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm mang tai mang tiếng, làm mất uy tín, nhục nhã
  discreditable measures
  biện pháp làm mang tai mang tiếng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X