• /ˈmeʒə(r)/

  Hóa học & vật liệu

  vỉa đồng nhất

  Kỹ thuật chung

  biện pháp
  antiheaving measures
  biện pháp chống sóng cồn
  city sanitation measures
  biện pháp vệ sinh thành phố
  disciplinary measures
  biện pháp kỷ luật
  fire precaution measures
  các biện pháp phòng cháy
  fire prevention measures
  biện pháp phòng cháy
  interim measures
  các biện pháp tạm thời
  landslide control measures
  biện pháp chống trượt lở
  protective measures
  biện pháp bảo hộ
  protective measures
  biện pháp bảo vệ
  điệp
  vỉa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X