• /¸ignə´miniəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xấu xa, đê tiện, đáng khinh
  an ignominious behaviour
  một hành vi đê tiện
  Nhục nhã, ô nhục
  an ignominious defeat
  một sự thất bại nhục nhã


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X