• /dis´kriminətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Rõ ràng, tách bạch
  Biết phân biệt, có óc phán đoán, biết suy xét, sáng suốt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X