• /dis´kriminətəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có sự phân biệt đối xử
  discriminatory policies/tariffs
  chính sách/mức thuế có sự phân biệt đối xử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  impartial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X