• /dis´tempə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng khó ở
  Tình trạng rối trí, tình trạng loạn óc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tình trạng bực bội, tình trạng bực dọc
  Bệnh sốt ho của chó (do nguyên nhân virut)
  Tình trạng rối loạn, tình trạng hỗn loạn (về (chính trị))

  Ngoại động từ, (từ cổ,nghĩa cổ), (thường) chỉ động tính từ quá khứ

  Làm khó ở
  Làm rối trí, làm loạn óc
  a distempered mind
  trí óc rối loạn

  Danh từ

  (hội họa) thuật vẽ (bằng) màu keo
  Màu keo
  to paint in distemper
  vẽ (bằng) màu keo

  Ngoại động từ

  Vẽ (tường...) bằng màu keo

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  keo mầu
  thuốc vẽ mầu

  Xây dựng

  màu keo

  Kỹ thuật chung

  màu hồ
  sơn keo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X