• /in'fekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhiễm, sự làm nhiễm độc, sự làm nhiễm trùng
  Vật lây nhiễm
  Bệnh lây nhiễm
  Sự tiêm nhiễm, sự đầu độc
  Ảnh hưởng lan truyền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự nhiễm độc

  Y học

  nhiễm trùng
  nosocomial infection
  nhiễm trùng bệnh viện

  Kỹ thuật chung

  nhiễm bẩn
  sự ảnh hưởng

  Kinh tế

  sự làm nhiễm
  sự nhiễm
  bacterial infection
  sự nhiễm vi khuẩn
  droplet infection
  sự nhiễm giọt
  primary infection
  sự nhiễm ban đầu
  primary infection
  sự nhiễm sơ cấp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X