• /´mælədi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệnh tật, chứng bệnh
  (nghĩa bóng) tệ nạn
  social maladies
  tệ nạn xã hội


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X