• /dis´tribjutiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phân bổ, phân phối, phân phát
  (ngôn ngữ học) phân biệt
  distributive pronoun
  đại từ phân biệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân phối phân bố

  Kỹ thuật chung

  phân bố
  phân phối
  distributive lattice
  mạng phân phối
  distributive law
  định luật phân phối
  distributive law
  luật phân phối
  distributive layer
  lớp phân phối
  distributive province
  khu vực phân phối
  distributive province
  phạm vi phân phối
  distributive tape
  băng phân phối
  law of distributive proportion
  luật tỉ lệ phân phối
  law of distributive proportion
  luật tỷ lệ phân phối
  one-side distributive law
  luật phân phối một phía
  semi-distributive law
  luật nửa phân phối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X